Over ons


Waterrecreatie Advies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in alle vormen van watersport en waterrecreatie. Deze website geeft een overzicht van onze activiteiten en de vele projecten die wij hebben uitgevoerd. Door systematisch onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de watersport (sinds 1994) hebben wij als kenniscentrum een bijzondere positie in Nederland verworven. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers: overheden, particulieren, investeerders, brancheorganisaties en andere adviesbureaus, vanaf de Waddeneilanden tot in Limburg. In het buitenland werken wij sinds 2003 onder de naam WA Yachting Consultants, al dan niet in samenwerking met onze partners in Waterfronts NL. De Engelstalige versie van deze website geeft meer informatie over onze projecten in het buitenland: in Vlaanderen, maar ook in China, Afrika, het Midden Oosten, Rusland en landen als Montenegro waar de watersport nog volop in ontwikkeling is.

In de praktijk zijn wij vaak in een vroege fase bij projecten betrokken. Onze uitgebreide kennis van de sector gebruiken wij voor het analyseren van mogelijkheden voor de watersport. Wij helpen bij het ontwikkelen van plannen of concepten voor vaargebieden en watersportkernen en gaan graag in discussie met watersportbedrijven en jachthavens over de toekomst, over taken en verantwoordelijkheden, over kansen en bedreigingen.

Via deze website willen wij een deel van onze kennis ontsluiten en inspiratie bieden. U kunt gericht zoeken naar verschillende soorten projecten en uitgevoerde opdrachten. Indien het een breder belang dient, wordt meer informatie gegeven en/of is een link naar een PDF van het rapport of onderzoek bijgevoegd.

Historie
Waterrecreatie Advies is in 1998 opgericht door Reinier Steensma. Na een studie Scheepsbouwkunde in Dordrecht en bedrijfskunde op Nijenrode heeft hij o.a. gewerkt in de weg en waterbouw, in de jachtbouw en 7 jaar als manager van Flevo Marina, een full-service jachthaven met bijna 1.000 ligplaatsen in Lelystad. Daar ontstond zijn belangstellig voor ruimtelijke ordening. In 1993 werd de Stichting Waterrecreatie opgericht, een samenwerkingsverband in het IJsselmeergebied van o.a. HISWA Vereniging, het Watersportverbond, de BBZ en Sportvisserij Nederland. Daar werd de basis gelegd voor het onderzoek in de watersport.

Goede cijfers zijn belangrijk voor de sector, maar ook voor het onderbouwen van beleid. Na 5 jaar belangenbehartiging werd Waterrecreatie Advies opgericht, op verzoek van de provincie Noord-Holland die behoefte had aan betrouwbare cijfers over de sector in de hele provincie. Sindsdien heeft Waterrecreatie Advies met een klein team specialisten haar kennis verder uitgebouwd en is onze klantenkring groter geworden. Het beheren en bijhouden van het adres- en databestand van de inmiddels 1.365 jachthavens (hoofd- en nevenactiviteit) in Nederland die lig- en/of passantenplaatsen verhuren vraagt permanent aandacht. Reinier Steensma en zijn medewerkers hebben zich daar sinds 1993 voor ingezet en wij blijven dat doen hoewel de financiering van onderzoek bij provincies en het rijk onder druk staat.

Er zijn grote opdrachten uitgevoerd zoals de oprichting van de Stichting Gastvrij(e) Meren t/m de oplevering en financiële afwikkeling van bijna 300 extra aanlegplaatsen in de Randmeren. Bijzonder waren de SWOT-analyses voor bijna 20 toegangspoorten en watersportkernen in Friesland in opdracht van het Friese Merenproject. Vanaf het water werd de kwaliteit beoordeeld en werden kansen in beeld gebracht. Veel ideeën zijn inmiddels uitgevoerd of in uitvoering.

De economische en financiële crisis heeft gevolgen voor de watersport. Na een periode van groei daalt het aantal boten. De watersport vergrijst en het vaargedrag verandert. De concurrentie tussen watersportgebieden, steden en o.a. jachthavens neemt toe. Het dwingt partijen tot samenwerking, tot vernieuwing en het bieden van een onderscheidend concept. Wensen en ambities moeten worden vertaalt in haalbare plannen en projecten, in een realistisch uitvoeringsprogramma. Dat is ons vak.

Waterfronts NL
In 2011 hebben wij met een aantal partners Waterfronts NL opgericht, een samenwerkingsverband dat zich primair richt op de buitenlandse markt. Watersport zorgt in een waterfront voor sfeer, gezelligheid en reuring. Als bijvoorbeeld scheepswerven uit de (binnen)stad verdwijnen of industrieterreinen vrijkomen, ontstaan aan het water vaak nieuwe mogelijkheden voor woningbouw, bij voorkeur in combinatie met een jacht- of passantenhaven. De haven is in financiële zin ondergeschikt, maar wel vaak een belangrijke component die de kwaliteit en de waarde van het hele project incl. woningen vergroot. Dat bracht ons op het idee om een sterkere samenwerking te zoeken met ingenieursbureaus en stedenbouwkundigen. Inmiddels hebben bezoekers uit meer dan 180 landen de website van Waterfronts NL bezocht. Het heeft ons werk en nieuwe klanten gebracht. Wij exporteren kennis, maar leren ook van onze buitenlandse projecten.

  Reinier op Risico - Wad 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin