Onderzoek vaargedrag watersporters

Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008).  Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken. 

Goede vragen bedenken
Vragen bedenken is niet zo makkelijk. Het wordt vaak onderschat waardoor mensen worden geconfronteerd met onzinnige of niet te beantwoorden enquêtes. De volgende keer bedenken ze zich wel om weer aan een onderzoek mee te doen. Bij Waterrecreatie Advies werken of werkten in de afgelopen 20 jaar mensen die jachten hebben gebouwd, een jachthaven hebben gerund, boten en zeilen hebben geïmporteerd en zeilles hebben gegeven op een zeilschool en op topniveau. We hebben oeverrecreanten, sloepvaarders, windsurfers, kanoërs, toerzeilers, zeezeilers, wedstrijdzeilers in open boten, op grote kajuitzeiljachten, op platbodems en zelfs ijszeilers in dienst gehad (of nog). Het moet raar lopen als wij met elkaar geen goede vragen kunnen bedenken.

Informatie verwerken
Dan hebben we ook altijd onderzoekers in dienst gehad die de respons verwerken, kritisch kijken naar wat ze invoeren en navraag doen als het niet klopt of als ze het antwoord niet vertrouwen. Met “de schrijvers” op kantoor worden de resultaten geanalyseerd. Die zorgvuldigheid zorgt er voor dat wij niet aankomen met een verhaal dat er 61.000 sloepen in Nederland zijn, dat de bezettingsgraad van de jachthavens in Nederland in de afgelopen jaren van 98% naar 92% is gedaald en het aantal pleziervaartuigen in Nederland tussen 2007 en 2014 met 10% is afgenomen. Dat kan namelijk niet.  

Respons
Als de vragen niet goed zijn, krijg je geen of geen goede antwoorden. Waterrecreatie Advies is er trots dat de respons op onze onderzoeken vaak extreem hoog is. Daar doen we ook alles aan. De gemiddelde respons op de onderzoeken over het vaargedrag van watersporters was 50%. Dat wil zeggen dat 50% van de uitgedeelde vragenformulieren terugkwam, via het havenkantoor of via de bijgesloten antwoordenvelop.
Een quickscan behoort ook tot de mogelijkheden. Bij het onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in Zeeland in 2015 was de spontane respons 64% van de totale ligplaatscapaciteit.

Copyright
Wij hebben meegemaakt dat een Hogeschool één op één onze vragen over het onderzoek naar het vaargedrag van watersporters kopieerde en het zelf uitvoerde, zonder ons te informeren en zonder bedankje achteraf. Dat vinden wij niet leuk. Wij publiceren veel omdat het betaald is door de opdrachtgevers en omdat wij kennis willen delen. In China is copyright the right to copy, in Nederland zouden we daar wat zorgvuldiger mee om moeten gaan.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Platform jachthavens IJsselmeergebied


In 1992 heeft Reinier Steensma het Platform jachthavens IJsselmeergebied opgericht. Drie keer per jaar komt de groep bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn o.a. ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomst van de watersport. De deelnemers beheren ca. 40% van de ligplaatsen in het IJsselmeergebied. Er zijn ook deelnemers uit de Waddenzee.Jongeren en watersport


In opdracht van de provincie Fryslân (Friese Merenproject) heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar jongeren en watersport. Friese ondernemers maken zich zorgen over de jeugd en de toekomst van de watersport. Een bijzonder onderzoek waarin veel nationale en regionale cijfers bijeen zijn gebracht.Watersport in Limburg


Eind 2012 heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de watersport in het Limburgse Maasplassengebied. Alle jachthavens, passantenhavens en winterstallingbedrijven hebben meegewerkt (respons 100%). De resultaten zijn door Bureau Vrolijks gebruikt voor een Nautisch PvE voor de Maasplassen.Breskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Onderzoek naar 'end of life' boten in Nederland


De watersporter vergrijst en het vaargedrag verandert. Jongeren zijn minder snel geneigd een boot te kopen en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de sector. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd hoe snel de ontwikkelingen gaan.Watersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Aantal boten in Nederland


Publicaties, nieuwsberichten en “Kerncijfers” over o.a. het aantal boten in Nederland, over groei en krimp in de watersport, de ontwikkeling van wachtlijsten en bezettingsgraden, vaarbewegingen, passanten die langer blijven liggen, bestedingen aan de wal, vergrijzing of inspelen op trends, bijna altijd gaat het over onze cijfers.Ontwikkeling watersport Hollandse Plassen 2008 - 2015


De provincie Zuid-Holland heeft opdracht verleend aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de watersport in de Hollandse Plassen. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 6 gemeenten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop en Teylingen.Elektrisch varen in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit, heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. In 2012 werden 24 rederijen geïnterviewd. Tijdens die interviews kwam ook de aandrijving aan de orde, de omschakeling van dieselmotoren naar elektrische aandrijving.Gevolgen windmolenpark Afsluitdijk voor de waterrecreatie


Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines met een tiphoogte van 183 meter en ligt op 6,4 km uit de kust van Makkum. Waterrecreatie Advies bracht de gevolgen in kaart.Ontwikkeling watersport IJsselmeergebied 2012 - 2016/17


In opdracht van de provincies Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland en Rijkswaterstaat heeft Waterrecreatie Advies in 2012 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. Voor het eerst sinds 1994 was het aantal boten gedaald. De gevolgen van de economische crisis werden zichtbaar.Deltaprogramma en waterpeil IJsselmeergebied


Over het waterpeil in het IJsselmeergebied wordt al heel lang gediscussieerd. Aanleiding is de verwachte stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De spuicapaciteit in de Afsluitdijk wordt vergroot en voor noodgevallen worden pompen bijgeplaatst. Rijkswaterstaat wil naar een flexibel peilbeheer. De recreatiesector vreest de gevolgen.Telling vaarbewegingen jachthavens


Vanaf 9.00 uur tot 20.00 uur is in 7 jachthavens het aantal boten geteld dat de haven in- en uitvoer. Tellingen vonden plaats in het hoogseizoen en het naseizoen. Opdrachtgever was Rijkswaterstaat/RIZA met het doel een computerprogramma te maken over de verstoring van watervogels door recreatievaartuigen.Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Recreatietoervaart; kwaliteit van havens en bestedingen


In 1994 is voor de eerste keer onderzoek gedaan naar o.a. de bestedingen van watersporters. In 2002 werd dit onderzoek herhaald. In 2013 hebben 787 passanten en ligplaatshouders in 13 havens een vragenformulier ingevuld. 50% had een ligplaats in het IJsselmeergebied, de andere helft kwam uit de rest van Nederland en uit het buitenland.Watersport in 2030, 2040 en 2050


In opdracht van RWS | Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Aanleiding is een nationale markt- en capaciteitsanalyse (NMCA) van het gebruik van vaarwegen, bruggen en sluizen in de toekomst.