Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (afgekort BRTN)


Vaarroutes kunnen middels een zogenaamde BRTN-categorie aangeduid worden zodat duidelijk is welke type schip er (niet) kan varen.

De BRTN richtte zich in de afgelopen decennia op het behoud en het veiligstellen van het recreatietoervaartnetwerk voor grotere schepen waarop men kon overnachten.
Daarvoor is een indeling ontwikkeld die is gebaseerd op o.m. de maximale diepgang en hoogte van recreatievaartuigen:

BRTN-categorieen

Deze routes zijn weergegeven op de BRTN-classificatiekaart, te vinden in de Basisvisie Recreatietoervaart opgesteld door Waterrecreatie Nederland in 2016 (download 1).

BRTN-categorie E, F en G

Door veranderingen in de watersport, de toenemende populariteit van dagtochten en het varen met (huur)sloepen en fluisterboten wordt naar mogelijkheden gezocht. Er zijn allerlei kansen in Nederland om meer gebieden te ontsluiten (o.a. ‘electric-only routes’) of verbindingen te herstellen zodat nieuwe “rondjes” kunnen worden gevaren. Dit biedt perspectief voor bijvoorbeeld de verhuur van sloepen en kano's, voor horeca aan het water, Bed & Breakfast of Airbnb. De breedte en diepgang van een vaarweg en de doorvaarthoogte van bruggen zijn in eerste instantie bepalend voor welk type schepen een route geschikt is of geschikt gemaakt kan worden. Voor het overbruggen van peilverschillen of een dijk was een sluis nodig. Dat kan nu anders en goedkoper. Door de ontwikkeling van de Zelfbedieningsovertoom® ontstaan nieuwe vaar- en routemogelijkheden.

Waterrecreatie Advies heeft een overzicht gemaakt van soorten boten die belang hebben bij de vaarwegen in het achterland (classificatie BRTN: categorie CM en DM en kleinere boten, categorieën E, F en G).

Classificatie recreatieve vaarwegen 
Classificatie recreatieve vaarwegen uit PVVP Fryslân 2006, herzien in 2011, bewerkt door Waterrecreatie Advies

Om inzicht te krijgen in de sloepenmarkt is in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar het aanbod aan sloepen op de Nederlandse markt. Die gegevens waren o.a. nodig voor de ontwikkeling van de Zelfbedieningsovertoom in Spakenburg, omdat de laagste bruggen in de Laakzone een hoogte hebben van 1,3 m. Hoeveel procent van het aanbod aan sloepen is lager dan 1,3 m? De gegevens van bijna 1.000 verschillende soorten “sloepen” die te koop zijn in Nederland zijn ingevoerd. Dat leverde navolgende grafiek.


Bron: Indeling BRTN-categorie E, F en G. Onderzoek vaarbewegingen op de Gouwe (2019) en leveranciers sloepen (2019/2020), Waterrecreatie Advies, maart 2020

Van 522 verschillende soorten sloepen waren lengte, breedte, diepgang, doorvaarthoogte en gewicht bekend. De meeste boten kunnen onder een brug van 1,50 m door. Deze groep wordt categorie F genoemd, “kleine sloepen”. Circa 80 % van de sloepen vallen onder categorie F. Grotere sloepen en tenders met een doorvaarthoogte van 1,50 m tot ca 2.50 m vallen onder categorie E.

Om een beter beeld te krijgen van de diverse boten hebben we een handig overzicht gemaakt met foto's van boten uit de verschillende BRTN-categorieën (downoad 2).


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin