Benchmark ontwikkeling watersport Noord-Holland


Publicatie:                 19 april 2017
Benodigd bedrag:    € 6.300 excl. BTW
Toegezegd:                € 6.300
Status onderzoek:    Gereed

Toelichting
In opdracht van RWS hebben wij in het najaar van 2016 een quickscan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied uitgevoerd. Bij een quickscan garanderen wij een respons van 50% van de ligplaatscapaciteit. In het IJsselmeergebied zijn bijna 250 ‘jachthavens’, commerciële bedrijven, verenigingen, stichtingen en gemeentehavens die lig- en/of passantenplaatsen verhuren en/of winterstallingmogelijkheden bieden. Het totale aantal ligplaatsen in het gebied bedraagt ruim 36.500.

In het nieuwe beheerplan van RWS zijn gegevens over de watersport gebruikt uit 2009 en 2010. Het is niet waarschijnlijk dat het aantal ligplaatsen in het IJsselmeergebied in de komende beheerplanperiode (2016 - 2021) met 8.000 toeneemt (‘gegevens provincies’) en dat het drukker wordt op het water zoals het beheerplan verwacht, integendeel. De gemiddelde bezettingsgraad van jachthavens daalt, wachtlijsten dalen en het aantal passanten daalt. Dat blijkt ook uit de sluispassages. De achtergrond is vergrijzing en verandering van het vaargedrag. De recreatietoervaart, het varen van meerdaagse tochten staat onder druk. De quickscan is in november 2016 aan RWS opgeleverd en zal naar verwachting gevolgen hebben voor de eindtekst van het beheerplan.

Nu we in opdracht van RWS een quickscan hadden gedaan en daarmee de basis van het onderzoek was betaald, hebben wij de benchmark geïntroduceerd. Wij bellen de resterende niet-respondenten en garanderen daarna een respons van 90% van de ligplaatscapaciteit. Dan kunnen we een betrouwbaar beeld schetsen van hoe een provincie het doet ten opzichte van het hele IJsselmeergebied. Geen uitgebreide rapportage, maar wel met alle kerncijfers. Flevoland, Gelderland en Fryslân (gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân) gaven opdracht voor zo’n benchmark. De benchmark van de provincie Fryslân kunt u hier downloaden zodat u kunt zien wat zo’n benchmark oplevert.

De financiering van de benchmark bij de provincie Noord-Holland kregen wij niet rond. Daarna hebben wij net als in Fryslân een aantal gemeenten een bijdrage gevraagd. Besluitvorming bij een overheid duurt soms lang, dus in januari hebben wij besloten de benchmark in Noord-Holland maar uit te voeren zodat de gegevens van de verschillende provincies in ieder geval vergelijkbaar zouden zijn. Het onderzoek is klaar en de respons is hoger dan 95% net als in de andere provincies. Daaruit blijkt meteen welk belang de havens aan het onderzoek hechten. 

Crowdfunding
Wij denken dat anderen wel aanhaken als een paar partijen een bijdrage hebben toegezegd. Als het totale bedrag is toegezegd hoeft u pas te betalen. U ontvangt dan van ons een rekening voor uw bijdrage en na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u een PDF van het rapport. Alle havens die aan het onderzoek hebben meegedaan krijgen als dank voor het aanleveren van hun gegevens ook een e-mail met de resultaten. In het rapport en op deze website worden de donateurs of sponsors van het onderzoek bedankt. Bij een bijdrage van € 500 of meer wordt hieronder eventueel uw logo geplaatst.

Aanmelden als donateur of sponsor kan per e-mail. Graag uw naam en contactgegevens invullen en aangegeven hoeveel u wenst bij te dragen.

Update
De financiering van dit onderzoek is via crowdfunding rondgekomen. De havens die aan het onderzoek hebben meegedaan (respons 98,5%) en onderstaande financiers hebben als dank de resultaten ontvangen. Na de benchmark voor Flevoland, Gelderland, de Friese IJsselmeerkust en de Randmeren vormde dit het sluitstuk van het onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied 2012 - 2016 / 2017.

Namen en logo’s donateurs en sponsors:

    Logo gemeente Amsterdam   Logo Provincie Noord-Holland
 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin