Benchmark ontwikkeling watersport Randmeren


Publicatie:                 8 mei 2017
Benodigd bedrag:    € 3.750 excl. BTW
Toegezegd:               € 3.750
Status onderzoek:   Gereed

Toelichting
In het IJsselmeergebied zijn bijna 250 ‘jachthavens’, commerciële bedrijven, verenigingen, stichtingen en gemeentehavens die lig- en/of passantenplaatsen verhuren en/of winterstallingmogelijkheden bieden. Het totale aantal ligplaatsen bedraagt ruim 36.500, bijna 25% van alle vaste ligplaatsen in jachthavens in Nederland. In opdracht van RWS hebben wij in 2016 een quickscan naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied uitgevoerd (2012 – 2016). Actuele gegevens waren nodig voor het beheerplan. Bij een quickscan garanderen wij een respons van 50% van de ligplaatscapaciteit. Het geeft geen compleet beeld, maar wel inzicht in trends in het gebied.

Om iets over regionale ontwikkelingen te kunnen zeggen, hebben wij de benchmark geïntroduceerd. Wij bellen de resterende niet-respondenten en garanderen daarna een respons van 90%. Daarmee kunnen wij een betrouwbaar beeld schetsen van hoe een provincie of regio het doet ten opzichte van het hele IJsselmeergebied. Geen uitgebreide rapportage, maar wel met alle kerncijfers. Flevoland, Gelderland en Fryslân (gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân) gaven opdracht voor zo’n benchmark. De benchmark van de provincie Fryslân kunt u hier downloaden zodat u kunt zien wat zo’n benchmark oplevert. De benchmark in het Noord-Hollands deel van het IJsselmeergebied is in januari 2017 uitgevoerd, maar nog niet gepubliceerd omdat de financiering nog niet rond is. Sluitstuk van het IJsselmeergebied zijn de Randmeren.

Randmeren
De Randmeren strekken zich uit vanaf het Gooimeer bij Naarden t/m het Ketelmeer. Bij onze gebiedsindeling hoort Kampen bij het Ketelmeer / IJsselmeergebied. De jachthavens aan de Randmeren in Flevoland, Gelderland en dus ook Noord-Holland hebben wij inmiddels nagebeld tot de respons bijna 95% bedroeg. Sluitstuk is de provincie Overijssel (gemeente Kampen) en de provincie Utrecht (Bunschoten-Spakenburg en de Eem t/m Amersfoort). Wij hebben betrokken gemeenten benaderd voor een bijdrage aan de Benchmark Randmeren 2012 – 2016/2017. Zodra het benodigde bedrag is toegezegd en het onderzoek is afgerond krijgen de havens in de Randmeren als dank voor het aanleveren van hun gegevens een e-mail met de resultaten.

Update
De financiering van dit onderzoek is via crowdfunding rondgekomen. De havens die aan het onderzoek hebben meegedaan (respons 98,5%) en onderstaande financiers hebben als dank de resultaten ontvangen.

Namen en logo’s sponsors:

                    


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin