Disclaimer


Hoewel deze site met de grootste zorg wordt samengesteld en onderhouden, blijft de mogelijkheid aanwezig dat deze site onjuiste informatie bevat. Waterrecreatie Advies en / of de samenstellers van deze site kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze site.

Het feit dat Waterrecreatie Advies links naar websites van derden opneemt, impliceert op geen enkele wijze zeggenschap over of de goedkeuring van de inhoud van deze sites.

 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin