Nieuwsoverzicht


Via nieuwsberichten proberen wij u te informeren over bijzondere ontwikkelingen bij, of projecten van Waterrecreatie Advies. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.


15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeer


Na watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in Fryslân


In 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)


In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van Roermond


Roermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise Meren


De gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRA


Waterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaart


Ondanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, visie ontbreekt


De meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018


Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRC


Milo van Bokkum schreef een goed verhaal.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente Zederik


Waterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?


Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied


Onderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

Crowdfunding


Kansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.02-11-2016

Verhuizing naar Flevo Marina


Na ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.26-05-2016

Havenvisie Enkhuizen


De Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum Waterrecreatie


Een nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

SWOT & WAPP


De pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.06-04-2016

Windmolenpark Afsluitdijk


Offshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

Naardertrekvaart en Muidertrekvaart


Door Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin