Almere en de MRA


Waterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.

Toekomst Almere
In 2016 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Almere het rapport Kansen waterrecreatie in Almere opgeleverd. Uitvoering van de plannen liep vertraging op tot de Tweede Kamer door de CO2-, PAS- en PFAS-problematiek de groeimogelijkheden in Almere weer op de politieke agenda zette. Volgens de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer (RRAAM) was in Almere ruimte voor 60.000 extra woningen. In het maatschappelijk platform RRAAM-werk heeft Waterrecreatie Advies van 2009 tot 2013 over de toekomst van Almere mee mogen denken. Voorwaarde voor de groei met 60.000 woningen was een extra verbinding, een brug of een tunnel, tussen de nieuw te bouwen wijk Almere-Pampus en Amsterdam. Dat ei is nog niet gelegd. Een brug bleek destijds inclusief kosten voor natuurcompensatie net zo duur als een tunnel. Maar de status van het IJmeer als recreatieruimte voor de Noordvleugel / Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de waterplantenproblematiek in dit gebied krijgt door de uitspraak in de Tweede Kamer weer een impuls.

Almere groeit in de komende decennia van ca. 200.000 naar 300.000 inwoners. Hoewel Flevoland veel ruimte heeft, blijft het toch een forse opgave.. Bij een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, het doel was 100.000 extra arbeidsplaatsen in Almere, hoort voldoende recreatieruimte.

Al het water in en rond Almere biedt kansen. Samen met Oosterman Vrijetijdszaken heeft Waterrecreatie Advies in 2019 de kansen beschreven en vertaald in een ‘Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere’. Er is onderzoek gedaan naar nieuwe vaarroutes voor o.a. sloepen en potentiele locaties voor jacht- en passantenhavens. “Buitendijks” gaat het over (de toekomst van) het Gooimeer, het IJmeer en het Markermeer. Aan drie kanten grenst Almere aan het water en in de stad zelf ligt een indrukwekkend netwerk van vaarroutes voor sloepen en kleine motorboten die de verbindingen vormen tussen twee (zeil)plassen: de Noorderplassen en het Weerwater. De gemeente is inmiddels bezig met een ‘Plan van aanpak Waterrecreatie’ als vervolgstap. De Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie wordt daarvoor als input gebruikt.

Routenetwerk Almere

In 2019 en 2020 is Waterrecreatie Advies ingehuurd om een advies te schrijven over de Toekomst van de jachthavens in Almere. De gedwongen sluiting van een grote jachthaven met 400 ligplaatsen aan het Weerwater i.v.m. de Floriade zorgde voor talloze zwerfboten in de stad. Waterrecreatie Advies heeft voorstellen gedaan om dat op te lossen. Met de gemeente en de watersportsector in Almere zijn mogelijke locaties voor een nieuwe haven en het opvangen van de zwerf- en ‘end of life’ boten verder uitgewerkt.

Zwerfboten onder brug Almere Zwerfboten Almere

Toekomst binnenwateren in Almere, de basis op orde (2021)
In 2021 werd een advies geschreven over het beheer en onderhoud van het binnenwater in Almere. Heel veel woningen in Almere liggen aan of in de buurt van water, maar niet al het water is bruikbaar of ontsloten. Door de opkomst van het varen met sloepen en ontwikkelingen zoals passeerbare stuwen en de Zelfbedieningsovertoom kunnen hele woonwijken met wat ingrepen aan bevaarbaar water komen te liggen. Door bij de aanleg van nieuwe woonwijken rekening te houden met de hoogte van bruggen of duikers ontstaat een verdienmodel. Woningen aan bevaarbaar water zijn meer waard. Dat vertaalt zich in een hogere verkoop- en WOZ-waarde en/of grondprijzen. Maar niet alleen dat. Het levert ook een aantrekkelijker woon- en leefomgeving, dus een mooiere stad. Onderhoud van watergangen en voorzieningen zoals aanlegplaatsen verdient zich dus terug.

Wonen aan het water
Woonwijken in Almere aan bevaarbaar- en potentieel bevaarbaar water.

Almere, Gooise Meren en Loosdrecht in de MRA
Niet alleen in Almere was Waterrecreatie Advies in 2019, 2020 en 2021 actief. Met Arcadis werd in 2019 een visie geschreven over het samengaan van waterrecreatie en natuur in de Oostelijke Vechtplassen. Verder schreven wij in 2020 in opdracht van de gemeente Gooise Meren het Onderzoek havens en waterrecreatie Gooise Meren, bouwsteen voor de kustvisie ‘Aan de Gooise Kust’. Kansen en plannen in de 3 vaargebieden die samen een belangrijk deel van de MRA vormen werden aan elkaar gekoppeld. Niet alleen in Almere, maar ook in Muiden (de Krijgsman), Weesp (Bloemendalerpolder) en Amsterdam (IJburg fase 2) worden veel huizen aan het water gebouwd met ruimte voor “een sloep” of vergelijkbaar waar dagtochten mee gevaren kunnen worden. Dus kansen en marktvraag genoeg om voor deze nieuwe, vaak jongere bewoners een sloepennetwerk te ontwikkelen. Dat door Corona de druk op de recreatiemogelijkheden in eigen land toe zou nemen, was toen nog niet voorzien.

Vaarroutes Metropoolregio Amsterdam MRA
Basiskaart: ANWB Waterkaart Vechtplassen. Routes ingetekend door Waterrecreatie Advies (2019)


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.