Amsterdam, de MRA en het IJmeer


Na watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.

In 1994 mochten wij reageren op de eerste plannen om een deel van het IJmeer in te polderen. Het werd uiteindelijk IJburg, een eilandenrijk, het nieuwe waterfront van Amsterdam. In en rond Amsterdam hebben wij sinds 1994 meer dan 20 projecten uitgevoerd. Maar niet alleen Amsterdam, ook Almere, Muiden en later Gooise Meren zijn trouwe klanten van Waterrecreatie Advies.

In het maatschappelijk platform RRAAM-werk heeft Waterrecreatie Advies van 2009 tot 2013 over de toekomst van de MRA en het IJmeer mee mogen denken. Voorwaarde voor de groei met 60.000 woningen in Almere (Pampus) was volgens toenmalig wethouder Adri Duivesteijn een brug over het IJmeer. Inclusief kosten voor natuurcompensatie was die brug net zo duur als een tunnel. Een besluit werd vooruitgeschoven en vervolgens bleef het bijna 10 jaar stil. Er werd tussentijds ingezet op het versterken van de natuur in het IJsselmeergebied via investeringen in een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES). Geld daarvoor kwam voor een groot deel uit Den Haag (Programmatische Aanpak Grote Wateren, PAGW). De Marker Wadden werden aangelegd en plannen ontwikkeld voor vooroevers en eilanden in het IJsselmeer en het Markermeer (Wieringerhoek en Oostvaardersoevers). De doelstelling, vastgelegd in het Beheerplan en de Agenda IJsselmeergebied 2050, was om van het IJsselmeergebied een robuust ecologisch systeem te maken waardoor ruimte zou ontstaan voor economische ontwikkelingen zoals woningbouw en groei van de watersport.

Door Corona is de behoefte aan voldoende recreatieruimte in de nabije omgeving toegenomen. Dat geldt zeker ook voor ‘de buitenruimte’ van Amsterdam en het IJmeer. Het IJmeer was ooit bestemd als recreatieruimte voor de Noordvleugel, voor de ruim 200.000 nieuwe inwoners in de MRA, in o.a. Amsterdam, Almere, Muiden en Weesp. Maar past dat?

In de afgelopen maanden heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de watersport- en waterrecreatiemogelijkheden op en rond IJburg en Zeeburgereiland. Wat we in de afgelopen jaren geleerd hebben in en over Almere, Gooise Meren en de rest van het IJsselmeergebied hebben wij meegenomen. Veel mensen werden, gedwongen door de Corona-beperkingen, telefonisch of via MS Teams geïnterviewd. Een bijzonder proces. Met bestaande / actieve watersportverenigingen en bedrijven en initiatiefnemers met nieuwe ideeën werden aanbevelingen gedaan voor bijna 20 locaties. Het rapport is opgeleverd en dient als input voor de verdere gebiedsontwikkeling van IJburg en Zeeburgereiland

Kansenkaart IJburg
Bron: Analyse behoefte watersport IJburg en Zeeburgereiland (Waterrecreatie Advies, 2021)

Voorbeeldperspectief ten behoeve van Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)
Of het past in het IJmeer is de vraag. Dat hangt er vanaf hoe het IJmeer er uit gaat zien. Er wordt in de MRA druk gesleuteld aan een Ontwikkelstrategie voor het IJmeer. Uit een eerste toets blijkt dat een gecombineerde OV- / fietsbrug over het IJmeer haalbaar is dankzij de PAGW-investeringen. Investeringen in natuur lijken dus ten koste te gaan van het open landschap en de recreatieruimte in de Amsterdam Bay Area.


Bron: Naar een Ontwikkelstrategie voor Amsterdam Bay Area


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin17-05-2024

Toekomst watersport en waterrecreatieIn 2023 heeft Waterrecreatie Advies een toekomstvisie voor de gemeentelijke havens van Harlingen geschreven en daarna een voor Enkhuizen. Er is onderzoek gedaan naar tarieven in de recreatievaart, chartervaart en riviercruisevaart.26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.