Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN


Waterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) een belangrijke rol spelen.

Het aantal inwoners in Nederland en de behoefte aan recreatiemogelijkheden in de directe omgeving groeit. Door verandering van het vaargedrag (toervaart naar dagtochten) en het bouwen van woningen aan het water neemt het aantal sloepen toe. Dat resulteert in een vraag naar nieuwe vaarroutes en het herstellen of optimaliseren van bestaande en historische routes. Omgekeerd gebeurt ook. Voor gemeenten en projectontwikkelaars liggen hier kansen. De waarde van woningen aan ontsloten en bevaarbaar water ligt 10 tot 25% hoger. Een hogere woningwaarde betekent een hogere WOZ-waarde waardoor investeringen in routes ook weer kunnen worden terugverdiend.

Waterrecreatie Advies houdt zich in het hele land al een flink aantal jaren bezig met nieuwe vaarroutes of het opwaarderen van bestaande routes. In eerste instantie ging het over routes voor motorboten en zeilboten, de bestaande BRTN-categorieën. Daarna werd de focus verlegd naar sloepenroutes. In 2011 heeft Waterrecreatie Advies samen met Unihorn de recreatiemogelijkheden in het routenetwerk in West-Friesland in kaart gebracht in combinatie met de mogelijkheden voor een jachthaventje in Opmeer. Tijdens het schrijven van een Havenvisie voor Enkhuizen in 2016 werd een Zelfbedieningsovertoom bedacht als variant op een sluis om twee gebieden met verschillende waterpeilen te verbinden. Eind 2016 / begin 2017 zijn in opdracht van de gemeenten Amersfoort en Bunschoten, Waterschap Vallei en Veluwe en Waternet de mogelijkheden voor een overtoom i.p.v. een sluis onderzocht. Geen schepenlift of een bak water over de dijk zoals dat in het buitenland wel gedaan wordt, maar een hellingwagen met een scharnierende wieg. Geen gat in de dijk, maar een lichte constructie over de dijk die perspectief biedt voor veel meer locaties in ons land met peilverschillen en een bodem die niet altijd stabiel is.

De discussie ging vervolgens over de capaciteit. Hoeveel boten kan een overtoom over een dijk trekken en met wat voor een sluis kan je dat vergelijken. De capaciteit van een sluis hangt af van de afmetingen, het in- en uitvaren en de snelheid van het schutproces. Bij een Zelfbedieningsovertoom gaat het om de lengte van de baan en de rijsnelheid. Het in- en uitvaren is met behulp van elektronica (en sensoren) in een overtoom beter te controleren dan bij een sluis omdat het per overgang maar om één schip gaat. Vervolgens ontstaat discussie over het verwachte aanbod aan schepen en de potentie van een route.
Gesprekken hierover met de partners in de VOF Zelfbedieningsovertoom die in 2020 opdracht kregen de Zelfbedieningsovertoom in Spakenburg te realiseren, leverden nieuwe inzichten. Opdrachten volgden om de capaciteit van (zelfbediening)sluizen te schatten en onderzoek te doen naar de kosten om historische bruggen en sluizen te automatiseren. Innovaties leiden tot nieuwe kennis en dito mogelijkheden. Wij helpen u graag bij het voeren van dit soort discussies en bijbehorend onderzoek.

Een aantal van deze projecten:

   Automatisering bruggen en sluizen Gouda (2020)

   Capaciteit en gebruik zelfbedieningsluis bij de Krijgsman in Muiden (2020)

   Capaciteit van de Amsterdamse Poortbrug in Muiden (2021) 

   Een keersluis i.p.v. een schutsluis in Strandeiland op IJburg (2021 - 2022) 

  De Zelfbedieningsovertoom in Spakenburg (2020 - 2022) 

   Sloepenroutes en projecten in Fryslân (2021-2022)

   Sloepenroutes, een nieuwe markt (2019)


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin17-05-2024

Toekomst watersport en waterrecreatieIn 2023 heeft Waterrecreatie Advies een toekomstvisie voor de gemeentelijke havens van Harlingen geschreven en daarna een voor Enkhuizen. Er is onderzoek gedaan naar tarieven in de recreatievaart, chartervaart en riviercruisevaart.26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.