De Maasplassen en het Waterfront van Roermond


Roermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.

In een deel van het front waren al nieuwe woningen gebouwd (Roerdelta Fase 1). Nu wordt het 2e deel van het Waterfront aangepakt (Roerdelta Fase 2). Winterstalling en andere landgebonden havenfaciliteiten in het gebied moeten plaats maken voor woningbouw. Het is niet alleen een groot project, maar tevens sluitstuk in het Waterfront. Voor Roermond een laatste kans om de stad naar het water te brengen en met het water te verbinden. Waterrecreatie Advies werd gevraagd een advies uit te brengen over de toekomst van de havens (Fase 3) en de integratie van de havens in Fase 2. In eerste instantie werd het belang van Roermond voor de watersport in de Limburgse Maasplassen in kaart gebracht. Via een monitor werden de ontwikkelingen in de periode 2012 – 2019 gemeten (respons 95%). Het aantal boten was toegenomen en de wachtlijsten verdubbeld. Met bijna 60% Duitse ligplaatshouders vlak bij het Ruhrgebied was de uitkomst niet helemaal verrassend.

Roermond in het Maasplassengebied

Het verdwijnen van ligplaatsen en winterstallingcapaciteit in Roermond heeft gevolgen voor het hele Maasplassengebied waar het bouwen langs de rivier of de aanleg of uitbreiding van jachthavens toch al ‘een uitdaging’ is. Het recreatief gebruik van de ‘Stedelijke Maasplassen’ is geanalyseerd en meerdere jachthavens en watersportbedrijven werden geïnterviewd. Het bracht het belang van het water voor iedereen in beeld; voor de watersport in zijn geheel, de huidige en nieuwe bewoners van Roermond en de bezoekers aan de stad. Bestaande en mogelijke verbindingen tussen de stad en het Waterfront werden in kaart gebracht. Ook over de toekomstige exploitatie van de havens werden uitspraken gedaan. Langs een rivier zoals de Maas is de relatie tussen land en water altijd lastig. Door het verhogen van de veiligheidsnormen worden oevers en muurtjes die als hoogwaterkering fungeren, telkens verder verhoogd zodat je uiteindelijk het water niet meer kunt zien of beleven.

Volgens ons hoort een Waterfront openbaar toegankelijk te zijn zodat iedereen van de bijzondere ruimte en het vrije uitzicht op het water kan genieten. Er werd een brugverbinding voorgesteld naar de landtong inclusief icoon als uitkijkpunt, waarvandaan iedereen aan de ene kant de Maas en de Maasplassen en aan de andere kant de stad en het nieuwe Waterfront kan bekijken. Verder werd voorgesteld de landtong openbaar toegankelijk te maken. Voor de herinrichting / oriëntatie van de haven werden met partner Royal HaskoningDHV een aantal opties bedacht, besproken met de bestaande exploitanten en op 25 september 2019, tijdens een Informele Werksessie gepresenteerd in de Commissie Ruimte.

Roermond vlekkenplan

Een Kwaliteitsteam (Q-team) o.l.v. DELVA Landscape Architects / Urbanism heeft in opdracht van de gemeente Roermond en De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij vervolgens een ‘Leidend Kader’ opgesteld. Het Leidend Kader verwoordt het ambitieniveau voor de Roerdelta ontwikkeling in zijn geheel. Veel ideeën waaronder de brugverbinding en het openbaar maken van de landtong werden overgenomen.

KCAP, architect van de ontwikkelaar, Waterrecreatie Advies en Royal HaskoningDHV hebben van de gemeente opdracht gekregen de integratie verder uit te werken.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.