Havenvisie Enkhuizen


De Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.  

Lees meer over het project Havenvisie Enkhuizen


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin



29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaart



Ondanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.



01-04-2019

Sloepenroutes, visie ontbreekt



De meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.



28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRC



Milo van Bokkum schreef een goed verhaal.



29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018



Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.



03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente Zederik



Waterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.



02-11-2017

Crisis in de watersport?



Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!



09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied



Onderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.



19-04-2017

Crowdfunding



Kansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!



02-11-2016

Verhuizing naar Flevo Marina



Na ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.



29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050



Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.



06-04-2016

Kenniscentrum Waterrecreatie



Een nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.



06-04-2016

Naardertrekvaart en Muidertrekvaart



Door Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.



06-04-2016

Windmolenpark Afsluitdijk



Offshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.



06-04-2016

SWOT & WAPP



De pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.



06-04-2016

Kansen waterrecreatie in Almere



Almere biedt meer dan Shenzen, een andere opdrachtgever die in 40 jaar van een vissersdorp naar 10 miljoen inwoners groeide.