Kansen waterrecreatie in Almere


Almere biedt meer dan Shenzen, een andere opdrachtgever die in 40 jaar van een vissersdorp naar 10 miljoen inwoners groeide. 

Waterrecreatie Advies heeft een presentatie verzorgd in Almere over trends en ontwikkelingen. Daarna hebben de aanwezigen een SWOT en een WAPP-lijst opgesteld. In beleidsvisies wordt vaak gesproken over “motiveren”, “faciliteren”, “initiëren” en “stimuleren” zonder afspraken te maken over wie nu werkelijk wat gaat doen. 

Lees meer over het project Kansen Waterrecreatie in Almere.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin



29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018



Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.



03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente Zederik



Waterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.



02-11-2017

Crisis in de watersport?



Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!



09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied



Onderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.



19-04-2017

Crowdfunding



Kansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!



02-11-2016

Verhuizing naar Flevo Marina



Na ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.



29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050



Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.



26-05-2016

Havenvisie Enkhuizen



De Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.



06-04-2016

Kenniscentrum Waterrecreatie



Een nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.



06-04-2016

Naardertrekvaart en Muidertrekvaart



Door Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.



06-04-2016

Windmolenpark Afsluitdijk



Offshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.



06-04-2016

SWOT & WAPP



De pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.