Downloads

Klik op de titel om de PDF te openen


Te verwachten overlast waterplanten IJsselmeergebied


Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied


Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Schoon water willen wij allemaal, maar het veroorzaakt soms ook overlast van waterplanten, met name fonteinkruid. Het gevolg is dat er gemaaid moet worden. Maaien kan op verschillende manieren. Meestal worden door de beheerder, RWS, de provincie of het waterschap eisen aan het maaien gesteld (bv. een max. oppervlak, vrij te houden afstand vanaf de bodem, de manier waarop- en de periode waarin gemaaid mag worden). In de Randmeren wordt o.a. gemaaid, maar ook in het IJmeer, het Markermeer en in het binnenwater van Lelystad en Almere. Er zijn inmiddels verschillende rapporten over waterplanten verschenen met soms tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies is zoals zovelen langzamerhand een ‘ervaringsdeskundige’. Na een presentatie in het Platform jachthavens met door ons achterhaalde gegevens en bijzondere of tegenstrijdige conclusies uit de verschillende rapporten, is geconcludeerd dat dit een keer samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven moet worden. Wat is er werkelijk aan de hand en wat is het perspectief op termijn?

RWS geeft aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de beroepsvaart en wijst naar provincies en gemeenten voor het recreatief gebruik buiten de vaargeul. Anderzijds neemt het rijk maatregelen om het water helderder te maken waardoor de hoeveelheid waterplanten toeneemt. Is de toename van de hoeveelheid waterplanten gevolgschade van maatregelen die wij onszelf hebben opgelegd via de Kaderrichtlijn Water (KRW) of Natura 2000? Provincies en gemeenten kunnen de maaikosten niet betalen, zeker niet als het oppervlak waterplanten nog verder toeneemt. Havens krijgen te maken met gebruikers die vastlopen in waterplanten en hun ligplaats opzeggen. Af en toe leest u dat de reddingsbrigade boten moet redden. Zelf liepen wij met een zeiljacht en een kiel van 2,40 m. bij Hoorn vast in de waterplanten. Einde zeilwedstrijd, maar wat betekent dit alles voor de toekomst van de watersport? Wat staat ons te wachten? Wordt het fonteinkruid verdrongen door kranswier en hebben wij te maken met een tijdelijk probleem waar we even doorheen moeten? Is het Markermeer een ecologisch drama met troebel water waar dringend ingegrepen moet worden? Neemt de hoeveelheid fonteinkruid in het Markermeer af terwijl die in het IJmeer in dezelfde periode verviervoudigt?
Brancheorganisaties luiden de noodklok en schrijven brieven. Moet de gebruiker gaan betalen, via een watersportbijdrage, een regiobijdrage of een verhoging van het liggeld? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk?

Onderzoek gereed
Via crowdfunding hebben wij de financiering van dit onderzoek rond gekregen. Het rapport levert inzicht in de achtergronden van het probleem en op die manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenen. Wij zijn de hierna genoemde partijen dankbaar voor hun bijdrage. 

       


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.