Downloads

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebied


Waterplanten leveren een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit. Schoon water willen wij allemaal, maar het veroorzaakt soms ook overlast van waterplanten, met name fonteinkruid. Het gevolg is dat er gemaaid moet worden. Maaien kan op verschillende manieren. Meestal worden door de beheerder, RWS, de provincie of het waterschap eisen aan het maaien gesteld (bv. een max. oppervlak, vrij te houden afstand vanaf de bodem, de manier waarop- en de periode waarin gemaaid mag worden). In de Randmeren wordt o.a. gemaaid, maar ook in het IJmeer, het Markermeer en in het binnenwater van Lelystad en Almere. Er zijn inmiddels verschillende rapporten over waterplanten verschenen met soms tegenstrijdige beweringen. Waterrecreatie Advies is zoals zovelen langzamerhand een ‘ervaringsdeskundige’. Na een presentatie in het Platform jachthavens met door ons achterhaalde gegevens en bijzondere of tegenstrijdige conclusies uit de verschillende rapporten, is geconcludeerd dat dit een keer samengevat en in begrijpelijke taal opgeschreven moet worden. Wat is er werkelijk aan de hand en wat is het perspectief op termijn?

RWS geeft aan alleen verantwoordelijk te zijn voor de beroepsvaart en wijst naar provincies en gemeenten voor het recreatief gebruik buiten de vaargeul. Anderzijds neemt het rijk maatregelen om het water helderder te maken waardoor de hoeveelheid waterplanten toeneemt. Is de toename van de hoeveelheid waterplanten gevolgschade van maatregelen die wij onszelf hebben opgelegd via de Kaderrichtlijn Water (KRW) of Natura 2000? Provincies en gemeenten kunnen de maaikosten niet betalen, zeker niet als het oppervlak waterplanten nog verder toeneemt. Havens krijgen te maken met gebruikers die vastlopen in waterplanten en hun ligplaats opzeggen. Af en toe leest u dat de reddingsbrigade boten moet redden. Zelf liepen wij met een zeiljacht en een kiel van 2,40 m. bij Hoorn vast in de waterplanten. Einde zeilwedstrijd, maar wat betekent dit alles voor de toekomst van de watersport? Wat staat ons te wachten? Wordt het fonteinkruid verdrongen door kranswier en hebben wij te maken met een tijdelijk probleem waar we even doorheen moeten? Is het Markermeer een ecologisch drama met troebel water waar dringend ingegrepen moet worden? Neemt de hoeveelheid fonteinkruid in het Markermeer af terwijl die in het IJmeer in dezelfde periode verviervoudigt?
Brancheorganisaties luiden de noodklok en schrijven brieven. Moet de gebruiker gaan betalen, via een watersportbijdrage, een regiobijdrage of een verhoging van het liggeld? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk?

Onderzoek gereed
Via crowdfunding hebben wij de financiering van dit onderzoek rond gekregen. Het rapport levert inzicht in de achtergronden van het probleem en op die manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenen. Wij zijn de hierna genoemde partijen dankbaar voor hun bijdrage. 

       


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, visie ontbreektDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.06-04-2016

Kansen waterrecreatie in AlmereAlmere biedt meer dan Shenzen, een andere opdrachtgever die in 40 jaar van een vissersdorp naar 10 miljoen inwoners groeide.