Sloepenroutes en projecten in Fryslân


In 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.

Dokkum en de kop van Fryslân
Al eerder heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar kansen voor de watersport in Dokkum en omgeving (SWOT Friese Meren). In 2009 voeren we met het in 1902 in Dokkum gebouwde skûtsje Risico via een historische sluis de Súd Ie op, een oude vaarroute tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Na 150 m liepen we vast.

Risico in sluis  SWOT Dokkum

Inmiddels, ruim 10 jaar later, is de route gebaggerd, zijn bruggen gerestaureerd of verhoogd en is bij Esonstad een nieuwe sluis met vistrap aangelegd. Opening van deze nieuwe DM-route is gepland in 2022.
Dit jaar werd onderzoek gedaan naar het verhogen van een brug en het bevaarbaar maken van de noordelijke stadsgracht van Dokkum. Samen met Royal HaskoningDHV en Hanneke Schmeink Recreatie werden opties en kansen bekeken en werd uiteraard de omgeving betrokken, waaronder het historische sluisje naar de Ealsumerfeart. Door herstel van dat sluisje en achterliggende route(s) zou een nog veel groter deel van de kop van Fryslân worden ontsloten.
Discussie over kansen in deze opvaarten loopt al veel langer. Sinds de 11-Stedenroute bevaarbaar is geworden, Maarten van der Weijden de tocht in 2018 en 2019 zwom en het skûtsje Verwisseling de 220 km en meer dan 100 bruggen in 52 uur en 54 minuten op zeil- en spierkracht volbracht, staat het noorden van Friesland geregeld in de belangstelling. Het in juni 2021 verschenen Masterplan Opvaarten Noordoost Fryslân over het herstel van allerlei vaarverbindingen is daar een prachtig voorbeeld van. Aan alle aspecten wordt aandacht besteed, cultuurhistorie, kosten, lokaal draagvlak, doelgroepen etc. Zeer lezenswaard en een mooi ambitiedocument. Daadwerkelijke uitvoering zal wel even duren, maar het project Súd Ie bewijst dat een goed plan en het bundelen van kansen en belangen succes kan hebben.

Holwerd aan Zee
In diezelfde kop van Fryslân speelt het project Holwerd aan Zee. Ook dat is een bijzonder project, ontstaan vanuit de lokale gemeenschap en heel veel doorzettingsvermogen. Inmiddels is € 45 van de benodigde € 63 miljoen toegezegd en zijn meerdere tv-programma’s aan dit plan gewijd. Waterrecreatie Advies werd begin 2021 door de provincie gevraagd mee te doen aan een Expert Meeting over kansen voor waterrecreatie en toerisme, over doelgroepen en over de bereikbaarheid van het te realiseren binnenmeer via de aan te leggen geul en sluis naar de Waddenzee. En wat gebeurt er als je het binnenmeer via een overtoom of sluis verbindt met de Holwerdervaart? WaterProof BV, bovenbuurman van Waterrecreatie Advies in Lelystad, doet i.s.m. Arcadis onderzoek naar de sedimentatie in de geul en de spoelfunctie van het binnenmeer. Holwerd aan Zee is waterstaatkundig een technisch hoogstandje waar allerlei partijen en belangen bij elkaar komen. Het is een spannend project en vertoont overeenkomsten met de daadkracht van het project Marker Wadden.

Holwerda aan Zee van Nieuwsbrief dec 2020
Afbeelding: Nieuwsbrief Holwerd aan Zee december 2020

Update kansen Vaarrecreatie Holwerd
Eind 2021 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van Arcadis en de provincie de kansen en (on)mogelijkheden voor vaarrecreatie in beeld gebracht. Er is ten behoeve van dit project al veel onderzocht. Aanvullend zijn nog een aantal partijen geïnterviewd. Het werd een beschouwing over kansen vanuit het binnenwater van Fryslân en vanaf de Waddenzee voor verschillende doelgroepen / BRTN-categorieën. In de Waddenzee heeft Waterrecreatie Advies al veel onderzoek gedaan. Zomer 2021 werd de Elfstedenroute gevaren en de kop van Fryslân per fiets doorkruist. De rapportage is opgeleverd en zal begin 2022 met de Begeleidingsgroep worden besproken.


Beelden ‘Sense of Place’ op de dijk voor de kwelder in Holwerd

Grou – Eernewoude - Drachten
Tussen Grou en Eernewoude ligt een uitgebreid stelsel aan vaarwater, meren, kleine vaarwegen en petten. Grou is een van de meest bekende watersportplaatsen in Friesland. Eernewoude is kleinschaliger en heeft met Nationaal Park de Alde Feanen een uniek natuurgebied binnen haar (gemeente)grenzen. Drachten is een flinke (industrie)stad met een regionale functie. Om de betonindustrie in Drachten te voorzien van zand en grind, varen grote binnenvaartschepen (CEMT-klasse IV) vanaf het Prinses Margrietkanaal via Eernewoude en de Veenhoop naar Drachten. Dit schuurt met de natuur- en recreatiefunctie, daarom is o.a. onderzoek gedaan naar het verleggen van de vaargeul. Door bodemdaling is intensieve landbouw in een deel van het gebied niet meer haalbaar. Men wil de polder Hegewarren vernatten, mogelijk in combinatie met een nieuwe vaargeul voor de beroepsvaart. Met eerdergenoemde partners Royal HaskoningDHV en Hanneke Schmeink werden kansen en bedreigingen geïnventariseerd. Kwetsbare en voor Friesland unieke natuur combineren met CEMT-klasse V beroepsvaart, extensieve landbouw en met recreatie en toerisme is een lastig vraagstuk. Het is belangrijk alle aspecten mee te wegen zodat de politiek een onderbouwd besluit kan nemen.

 Natuur en recreatie
CEMT-klasse IV door Eernewoude                                       Lepelaars en recreatievaart naast de Hegewarren


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.