SWOT & WAPP


De pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.

SWOT, wat is sterk of zwak in een watersportplaats of gebied, wat zijn de kansen en bedreigingen? Je kunt een SWOT varen of een bijeenkomst organiseren met de sector. Beide kan ook, nog beter.
De WAPP is bedacht om Wensen en Ambities om te zetten in Plannen en Projecten als bouwsteen voor een Uitvoeringsprogramma. Hoe doen we dat?

1. Een SWOT varen met een boot
Er zijn altijd kansen. Gemeenten, provincies en water- of recreatieschappen hebben ideeën, al dan vastgelegd in toeristische visies, een collegeprogramma of anderzijds. Stedenbouwkundigen kunnen ideeën verbeelden, maar hebben vaak ook een uitgesproken mening. Door met deze mensen met een boot, als passant, als de toerist die op bezoek komt, een stad of watersportplaats te bekijken, blijkt veel op te kunnen leveren. Je kunt even stoppen, met elkaar over een idee discussiëren, foto’s maken van dingen die niet deugen of beter kunnen, etc. Het is confronterend, maar zeer leerzaam. Waterrecreatie Advies werkt graag en al lang samen met stedenbouwkundigen, heerlijk om over kwaliteit te discussiëren (zie SWOT, kansen Friesland, Overijssel en Zuid-Holland).

2. Een SWOT organiseren met de sector
Overheden hebben ideeën en die kan je bijvoorbeeld inventariseren tijdens een SWOT met een boot. Dat hebben we inmiddels 24 keer gedaan en het werkt. De sector kent het water of de toeristische mogelijkheden meestal wel en heeft soms ‘een uitgesproken mening’ over de eigen gemeente. Een discussie met de sector over kansen, voeren wij ook graag. Door onze achtergrond (zie Over ons) begrijpen wij wat er in de sector omgaat. Een presentatie over ontwikkelingen en trends wordt gewaardeerd en wat wij via deskresearch over de gemeente of stad hebben ontdekt of uitgevonden, is vaak een prima basis om met elkaar verder over kansen en bedreigingen te praten en dat vervolgens samen te vatten in een SWOT.

3. De WAPP-lijst
De SWOT is geen eindstation, dan begint het pas. In veel visies en bijvoorbeeld college- of verkiezingsprogramma’s staan vaak Wensen en Ambities. Het wordt vaak niet duidelijk wie wat gaat of zou moeten doen of welke investeringen nodig zijn. Daarom is door ons de WAPP-lijst geïntroduceerd. Welke concrete Plannen of Projecten volgen uit de Wensen en Ambities? Kunnen de kansen uit de SWOT vertaald worden in plannen en projecten? Past het plan of project bij een met elkaar gedeelde ambitie, visie of stip aan de horizon?  Past de wens bij de ambitie? Wie heeft het bedacht (bron document), wie pakt het op (initiatief), alleen of i.s.m. betrokkenen, hoe ver is het (status) en welke investering is nodig (kosten)? 

De met elkaar opgestelde WAPP-lijst blijkt een prima basis of input te vormen voor een Uitvoeringsprogramma (zie o.a. Fryske Marren, Enkhuizen en Almere). Aan een WAPP-lijst kunnen eenvoudig punten worden toegevoegd. Als een project klaar is kan het van de lijst worden verwijderd. Het is en dynamisch geheel en geeft focus aan actiepunten.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

Kansen waterrecreatie in AlmereAlmere biedt meer dan Shenzen, een andere opdrachtgever die in 40 jaar van een vissersdorp naar 10 miljoen inwoners groeide.