Water- en oeverrecreatie in de MRA


Waterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.

Toekomst Almere
In 2016 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Almere het rapport Kansen waterrecreatie in Almere opgeleverd. Uitvoering van de plannen liep vertraging op tot de Tweede Kamer door de CO2-, PAS- en PFAS-problematiek de groeimogelijkheden in Almere weer op de politieke agenda zette. Volgens de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer (RRAAM) was in Almere ruimte voor 60.000 extra woningen. In het maatschappelijk platform RRAAM-werk heeft Waterrecreatie Advies van 2009 tot 2013 over de toekomst van Almere mee mogen denken. Voorwaarde voor de groei met 60.000 woningen was een extra verbinding, een brug of een tunnel, tussen de nieuw te bouwen wijk Almere-Pampus en Amsterdam. Dat ei is nog niet gelegd. Een brug bleek destijds inclusief kosten voor natuurcompensatie net zo duur als een tunnel. Maar de status van het IJmeer als recreatieruimte voor de Noordvleugel / Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de waterplantenproblematiek in dit gebied krijgt door de uitspraak in de Tweede Kamer weer een impuls.

Almere groeit in de komende decennia van ca. 200.000 naar 300.000 inwoners. Hoewel Flevoland veel ruimte heeft, blijft het toch een forse opgave.. Bij een aantrekkelijk woon- en werkklimaat, het doel was 100.000 extra arbeidsplaatsen in Almere, hoort voldoende recreatieruimte.

Al het water in en rond Almere biedt kansen. Samen met Oosterman Vrijetijdszaken heeft Waterrecreatie Advies in 2019 de kansen beschreven en vertaald in een ‘Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie Almere’. Er is onderzoek gedaan naar nieuwe vaarroutes voor o.a. sloepen en potentiele locaties voor jacht- en passantenhavens. “Buitendijks” gaat het over (de toekomst van) het Gooimeer, het IJmeer en het Markermeer. Aan drie kanten grenst Almere aan het water en in de stad zelf ligt een indrukwekkend netwerk van vaarroutes voor sloepen en kleine motorboten die de verbindingen vormen tussen twee (zeil)plassen: de Noorderplassen en het Weerwater. De gemeente is inmiddels bezig met een ‘Plan van aanpak Waterrecreatie’ als vervolgstap. De Visie en Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie wordt daarvoor als input gebruikt.

Routenetwerk Almere

Vervolgens is Waterrecreatie Advies ingehuurd om een advies te schrijven over de Toekomst van de jachthavens in Almere. De gedwongen sluiting van een grote jachthaven met 400 ligplaatsen aan het Weerwater i.v.m. de Floriade zorgde voor talloze zwerfboten in de stad. Waterrecreatie Advies heeft voorstellen gedaan om dat op te lossen. Met de gemeente en de watersportsector in Almere zijn mogelijke locaties voor een nieuwe haven en het opvangen van de zwerf- en ‘end of life’ boten verder uitgewerkt.

Zwerfboten onder brug Almere Zwerfboten Almere

Almere, Gooise Meren en Loosdrecht in de MRA
Niet alleen in Almere was Waterrecreatie Advies in 2019 (en 2020) actief. Met Arcadis werd een visie geschreven over het samengaan van waterrecreatie en natuur in de Oostelijke Vechtplassen (2019). Verder schreven wij in opdracht van de gemeente Gooise Meren het Onderzoek havens en waterrecreatie Gooise Meren, bouwsteen voor de kustvisie ‘Aan de Gooise Kust’ (2019). Kansen en plannen in de 3 vaargebieden die samen een belangrijk deel van de MRA vormen werden aan elkaar gekoppeld. Niet alleen in Almere, maar ook in Muiden (de Krijgsman), Weesp (Bloemendalerpolder) en Amsterdam (IJburg fase 2) worden veel huizen aan het water gebouwd met ruimte voor “een sloep” of vergelijkbaar waar dagtochten mee gevaren kunnen worden. Dus kansen en marktvraag genoeg om voor deze nieuwe, vaak jongere bewoners een sloepennetwerk te ontwikkelen. Dat door Corona de druk op de recreatiemogelijkheden in eigen land toe zou nemen, was toen nog niet voorzien.

Vaarroutes Metropoolregio Amsterdam MRA
Basiskaart: ANWB Waterkaart Vechtplassen. Routes ingetekend door Waterrecreatie Advies (2019)

 


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, visie ontbreektDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.29-03-2018

Waterrecreatie Advies 1998 - 2018Enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.06-04-2016

Kansen waterrecreatie in AlmereAlmere biedt meer dan Shenzen, een andere opdrachtgever die in 40 jaar van een vissersdorp naar 10 miljoen inwoners groeide.