Waterrecreatie Advies 1998 - 2018


Waterrecreatie Advies BV is in 1998 opgericht door Reinier Steensma. In de afgelopen 20 jaar heeft dit bureau meer dan 250 opdrachten in Nederland en daarbuiten uitgevoerd. Van Breskens tot Delfzijl, maar ook in China, Abu Dhabi, Namibië en Sint-Petersburg. Een bijzonder bedrijf. Navolgend enkele hoogtepunten uit de afgelopen 20 jaar en onze blik op de toekomst. 

 

 

Gegevens over de watersport

In 1992 vroeg het toenmalig Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) hoeveel boten er in het IJsselmeergebied waren en hoeveel er de komende 20 jaar bij zouden komen. Na 7 jaar manager te zijn geweest van Flevo Marina in Lelystad waar in sommige jaren 100, tot zelfs 200 ligplaatsen werden bijgebouwd, was dat voor Reinier Steensma een interessante vraag. Een jaar later richtte hij met HISWA Vereniging, het Watersportverbond en de BBZ (traditionele chartervaart) de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren op en werd gestart met onderzoek in de watersport. Jachthavens werden benaderd met een vragenlijst, resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd. Gegevens over de watersport waren nodig voor het maken van beleid. Recreatie en natuur waren in die tijd “nevenschikkend”.  Meer

 

 

Oprichting Waterrecreatie Advies

In 1998 werd Waterrecreatie Advies opgericht omdat ook in gebieden buiten het IJsselmeergebied behoefte was aan gegevens over de watersport. Het onderzoek bij jachthavens werd uitgebreid naar de rest van Nederland. Opdrachtgevers waren provincies en Rijkswaterstaat. Vanaf 2002 werd onderzoek onder gebruikers gedaan. Passanten in allerlei vaargebieden, vanaf de Waddenzee tot het Deltagebied werden met een vragenformulier benaderd. Zo ontstond inzicht in de leeftijd van watersporters, eigenschappen van schepen, gevaren routes, wensen en bestedingen.  Meer

 

 

Recreatie en natuur

In 1998 werden in Nederland vogel- en habitatrichtlijngebieden aangewezen, de voorloper van Natura 2000. Recreatie werd “ondergeschikt”, natuur ging voor en dat betekende beleidsmatig een grote verandering. Wij leerden over trek- en broedvogels, over verstoringsafstanden, over gedrag en wintergasten. Marijke Harmsen heeft als specialist natuurwetgeving bij Waterrecreatie Advies baanbrekend werk verricht. Zij schreef adviezen over onbedoelde gevolgen van- en mogelijkheden om de natuurwetgeving te verbeteren. Er kwam aandacht voor ‘soort, tijd en plaats’ als het over verstoring ging. Soorten vogels gedragen zich verschillend, boten ook. Wij adviseerden bedrijven en brancheorganisaties en schreven visies voor recreatie- en natuurorganisaties, voor provincies en voor gemeenten.  Meer

 

 

Aantal boten in Nederland

In 2005 kregen wij opdracht van het Ministerie van LNV om een schatting te maken van het aantal boten in Nederland. Aanleiding was de mogelijke introductie van een vaarbelasting of watersportbijdrage en de verplichte registratie van pleziervaartuigen. Het aantal boten werd geschat op 500.000, waarvan 200.000 in jachthavens, bij (vakantie)woningen en in sloten en kanalen, 210.000 op de wal die werden gebruikt en ca. 100.000 op de wal in garages en schuurtjes die niet meer werden gebruikt. Er werd onderzoek gedaan naar heffingen en tolgelden. De lak was duurder dan de brief en de Tweede Kamer besloot dat de vaarbelasting niet door ging.  Meer

 

Holland Yachting & Marina Development Group HYMDG  

Holland Yachting & Marina Development Group (HYMDG)

Samen met DHV, nu Royal HaskoningDHV hebben we in 2003 een watersportvisie voor de provincie Shanghai geschreven. Het was de eerste watersportvisie in China. Andere opdrachten in China volgden. In 2004 hebben wij met DHV en Inter Boat Marinas de Holland Yachting & Marina Development Group opgericht en deelgenomen aan watersportbeurzen in China, India (Mumbai) en Dubai. De watersport in Nederland stabiliseerde en wij hebben onze blik verbreed naar landen waar de watersport nog in de kinderschoenen stond. Nederland heeft een lange historie met pleziervaart en die kennis konden (en kunnen) wij in verschillende buitenlandse opdrachten kwijt. Meer

 

 

Waterfronts NL

In veel steden wordt het waterfront opgeknapt en maakt industrie plaats voor wonen. Het ontwikkelen of herinrichten van een waterfront is een nichemarkt. Besloten werd die markt actief te benaderen en in 2011 werd Waterfronts NL opgericht. Deelnemers waren de harde kern uit de HYMDG aangevuld met o.a. Grontmij en Kuiper Compagnons. Lia Gudaitis van Waterrecreatie Advies ontwikkelde de nieuwe website www.waterfrontsnl.com die internationaal goed vindbaar bleek. Het zorgde voor meer opdrachten en contacten in het buitenland.  Meer

  

 

End of Life boten 

In 2014 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), HISWA Vereniging en het Watersportverbond met een subsidie van het Ministerie van EZ onderzoek gedaan naar afvalstromen die ontstaan als oude pleziervaartuigen gesloopt moeten worden. Gegevens over het aantal boten in Nederland uit 2005 werden geactualiseerd. 60% van de recreatievaartuigen in Nederland zijn gebouwd van polyester (bijna 300.000 ton). Hout en staal leveren nog wat op, maar voor polyester is nog geen rendabele herbestemming zodat voor de afvoer betaald moet worden. Ons onderzoek werd besproken in het buitenland. Het probleem rond ‘weesboten’ die ergens achter gelaten worden bleek internationaal in de belangstelling te staan. Inmiddels wordt op Europees niveau naar oplossingen gezocht hoe deze afvalstromen op een verantwoorde manier kunnen worden verwerkt. Canada heeft in maart 2018 € 800.000 beschikbaar gesteld om end of life boten op te ruimen.  Meer

 

 

De watersport in 2030, 2040 en 2050 

In opdracht van RWS | Water, Verkeer en Leefomgeving heeft Waterrecreatie Advies in 2016 een prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050. Er is rekening gehouden met de toekomstscenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). De gevolgen van de vergrijzing en verandering van het vaar- en vakantiegedrag werden in beeld gebracht en er werd aanvullend onderzoek gedaan naar de verkoop van nieuwe en gebruikte boten. De conclusie is dat het aantal boten in Nederland in de komende decennia met ca. 25% zal dalen, ruim 1% per jaar. Onderzoeken in Zeeland, de Hollandse Plassen en het IJsselmeergebied - in 2015, 2016 en 2017 - bevestigen dit beeld. De vergrijzing in de watersport speelt ook in de rest van Europa en in Amerika. De watersport verandert, het dwingt ons allemaal om over de toekomst na te denken.  Meer

 

 

Innovatie van Waterrecreatie Advies 

Tijdens een project in Enkhuizen in 2015 hebben wij een Zelfbedieningsovertoom® voorgesteld als alternatief voor een sluis. De grote watersport krimpt, maar het aantal sloepen waarmee dagtochten worden gemaakt, neemt toe. Zij varen o.a. op vaarwegen die niet onder de Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) vallen, vaarwegen die vaak ca. een meter diep zijn met bruggen van ca. 1,5 meter doorvaarthoogte. Het gaat om de ‘haarvaten’ in Nederland. Af en toe zit daar een stuw, een dam, of een dijk tussen die twee systemen scheidt. Ontsluitingen zijn belangrijk om tijdens een dagtocht ‘een rondje’ te kunnen varen. Er zijn ook woningbouwprojecten met ligplaatsen aan het water die graag ontsloten willen worden. Alle ervaring in de watersport is verwerkt in een innovatief ontwerp waarvoor Waterrecreatie Advies inmiddels de rechten heeft vastgelegd.  Meer

 

 

Kenniscentrum watersport

In de afgelopen 20 jaar hebben wij ruim 250 projecten uitgevoerd, veel onderzoek in de waterport gedaan en veel informatie op onze website gepubliceerd. Overheden, scholen en opleidingen, brancheorganisaties, de sector zelf uiteraard, maar ook de Rabobank, Waterrecreatie Nederland en mensen van de pers weten ons te vinden of verwijzen naar ons als het over cijfers en trends in de watersport gaat. In 2016 hebben wij onze website en ons logo vernieuwd en zoekfuncties verbeterd. De website van WA Yachting Consultants, de ‘alias’ waaronder wij in het buitenland opereren, werd uitgebreid. Het aantal bezoekers op beide sites is sterk toegenomen. Er komen geregeld vragen binnen over de cijfers die wij publiceren. Iedereen wil actuele cijfers over de watersport maar de financiering van onderzoek is lastig. In 2017 hebben wij met succes via crowdfunding 3 onderzoeken gefinancierd maar dat is geen structurele oplossing. Wij zouden graag meer doen zoals een nationale monitor in de watersport. Technisch zijn wij daar klaar voor maar het geld ontbreekt.  Meer

 

Jongeren watersport Bataviahaven watersportdag 2016  

De toekomst

Watersport en waterrecreatie is belangrijk, 2 miljard euro omzet per jaar is een hoop werkgelegenheid. Maar minstens zo belangrijk is dat het water mogelijkheden biedt om op, of aan te recreëren. Recreatiemogelijkheden in de buurt en beleefbare natuur zijn bepalend voor het woongenot zeker in een druk bevolkt land als Nederland. Wonen aan het water is een voorrecht. Het aantal boten zal krimpen, maar wij verwachten dat het water ook herontdekt gaat worden. Dat jongeren vaker met vrienden of een gezinnetje gaan varen, een boot (van hun ouders) lenen, huren en/of de kosten delen. Dan is watersport prima betaalbaar. Er is nog van alles in Nederland te ontdekken, van varen in Amsterdam tijdens Koningsdag tot droogvallen op de Waddenzee.

Samen moeten we ervoor zorgen dat ‘het product’, de jachthavens, de infrastructuur en de boten op orde zijn en het water bevaarbaar. De groei van het areaal waterplanten is wat dat betreft zorgelijk. Na 20 jaar advieswerk moeten wij constateren dat er, behalve de BRTN, geen nationaal beleid meer is voor de watersport. In 1998 waren watersport en natuur “nevenschikkend”, maar door Europese wetgeving (Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en PAS) werd waterrecreatie “ondergeschikt“, een bron van verstoring en zelfs vervuiling. In werkelijkheid is watersport een duurzame vorm van vakantie vieren, zeker in eigen land en verdient het meer politieke aandacht en waardering. Daaraan willen wij een bijdrage blijven leveren. 

Als rode draad door 20 jaar Waterrecreatie Advies loopt ons streven om samenwerking met anderen te zoeken. Dat begon 30 jaar geleden met de oprichting van een platform voor jachthavens in het IJsselmeergebied. Nog steeds komen de deelnemers 3 keer per jaar bij elkaar en praten over trends en ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen. Een belangrijk klankbord voor Waterrecreatie Advies, wij leren van elkaar.
Alleen maar ook samen met ingenieursbureaus, architecten, stedenbouwkundigen, ecologen en collega-adviesbureaus hebben wij meer dan 250 opdrachten uitgevoerd voor ministeries, provincies, gemeenten, voor recreatie- en natuurorganisaties, voor recreatieschappen en voor veel watersportondernemers, verenigingen en projectontwikkelaars, voor Nederlanders en Vlamingen, maar ook voor Chinezen, Arabieren, Afrikanen en Russen.

Waterrecreatie Advies is een bijzonder bedrijf, altijd op zoek naar uitdagingen, oplossingen en kansen. Dat wist u misschien al, anders heeft u ons nu misschien wat beter leren kennen. Wilt u eens vrijblijvend verder praten? Bel ons of stuur een mail en wij nemen contact met u op.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin26-07-2022

Watersport in Zuid-KoreaHet is bekend dat Waterrecreatie Advies een mooi bedrijf is en via internet goed te vinden. Voor de tweede keer kregen wij Koreanen over de vloer. 3 weken later zaten we in een vliegtuig naar Jeju Island. En niet voor de laatste keer.24-02-2022

Waterrecreatie Advies is op zoek naar een opvolgerReinier Steensma is op zoek naar een overnamekandidaat voor Waterrecreatie Advies BV, een toonaangevend adviesbureau met een goedlopende orderportefeuille. In de afgelopen 10 jaar werden bijna 150 opdrachten uitgevoerd.22-02-2022

Bruggen, sluizen, overtomen en de BRTNWaterrecreatie Advies is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende projecten waarbij bruggen, sluizen, overtomen en de BRTN een belangrijke rol spelen.15-07-2021

Amsterdam, de MRA en het IJmeerNa watersportvisies voor de gemeenten Almere, Gooise Meren (o.a. Muiden en Naarden) en Amsterdam (IJburg en het Zeeburgereiland), komen natuur, woningbouw en recreatie elkaar eindelijk in het IJmeer tegen.01-07-2021

Sloepenroutes en projecten in FryslânIn 2021 is Waterrecreatie Advies betrokken geweest bij projecten in Dokkum, het project Holwerd aan Zee en bij een project tussen Grou en Eernewoude. Alle projecten gingen over nieuwe routes en kansen.09-12-2020

Update watersport in 2030, 2040 en 2050, inclusief gevolgen Corona (2020)In opdracht van RWS schreef Waterrecreatie Advies een Update van het rapport uit 2016 over de watersport in 2030, 2040 en 2050. De passagiersvaart (o.a. riviercruise) en de gevolgen van Corona werden meegenomen.19-05-2020

De Maasplassen en het Waterfront van RoermondRoermond ligt aan de Maas en vormt het hart van de Limburgse Maasplassen. In het Waterfront van de stad liggen 3 jachthavens naast elkaar met in totaal bijna 800 ligplaatsen.01-02-2020

Havens en waterrecreatie Gooise MerenDe gemeente Gooise Meren ontwikkelt een Kustvisie. Waterrecreatie Advies heeft de mogelijkheden voor waterrecreatie onderzocht voor de gemeente.01-07-2019

Almere en de MRAWaterrecreatie Advies is druk met de toekomst van water- en oeverrecreatie in de MRA. Voor de gemeente Almere en de gemeente Gooise Meren en over de Oostelijke Vechtplassen werden in 2019 een aantal rapporten opgeleverd.29-04-2019

Bypass Kampen open voor recreatievaartOndanks bezwaarprocedures nieuwe route toch open.01-04-2019

Sloepenroutes, een nieuwe marktDe meeste schepen die in Nederland worden verkocht, zijn sloepen. Op de HISWA bootshows in Amsterdam en Lelystad was dat ook zichtbaar.28-03-2019

Scherpe analyse watersport in NRCMilo van Bokkum schreef een goed verhaal.03-01-2018

Kansen waterfronten gemeente ZederikWaterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.02-11-2017

Crisis in de watersport?Makkelijk is het niet, maar er zijn kansen genoeg!09-08-2017

Onderzoek (te verwachten) overlast waterplanten IJsselmeergebiedOnderzoek waterplanten gereed, lees het rapport.19-04-2017

CrowdfundingKansen benutten door samen te werken via innovatieve PPS-constructies. Eerste project, Benchmark Randmeren afgerond, tweede project, Onderzoek overlast waterplanten gestart!02-11-2016

Verhuizing naar Flevo MarinaNa ruim 5 jaar Bataviahaven is Waterrecreatie Advies eind 2016 verhuisd naar het Flevo Marina Trade Center in Lelystad.29-08-2016

Watersport in 2030, 2040 en 2050Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een prognose opgesteld voor de recreatievaart in 2030, 2040 en 2050.26-05-2016

Havenvisie EnkhuizenDe Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.06-04-2016

Kenniscentrum WaterrecreatieEen nieuwe website en een nieuw logo. Maar er zit meer achter deze transformatie. De ambities van Waterrecreatie Advies.06-04-2016

Naardertrekvaart en MuidertrekvaartDoor Naarden, Muiden, Loosdrecht, Amsterdam en Almere aan elkaar te knopen, ontstaat een imposant routenetwerk.06-04-2016

Windmolenpark AfsluitdijkOffshore, nearshore of 6,5 km voor de kust van Makkum? De gevolgen voor de sector en het landschap.06-04-2016

SWOT & WAPPDe pragmatische aanpak van Waterrecreatie Advies in lastige tijden met beperkte budgetten.