Watersportvisies Amstelveen en Aalsmeer

Aalsmeer heeft 40 jachthavens met ca. 6.000 ligplaatsen. Amstelveen heeft geen havens meer. De laatste is verkocht aan een projectontwikkelaar. Toch bleek Amstelveen een echte watersportgemeente met verrassende mogelijkheden.

Waterrecreatie Advies kreeg opdracht van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer om onderzoek te doen naar watersport- en waterrecreatiemogelijkheden. Achtergrond waren o.a. drie subsidieregelingen in Noord-Holland voor uitbreiding van het vaarroutenetwerk (1), voorzieningen en diensten (2) en duurzaamheid en innovatie (3). De regelingen zijn in 2021 van kracht geworden, maar worden zeer waarschijnlijk verlengd. Verder speelt in dit gebied een subsidieregeling voor projecten rond de Westeinderscheg, de verbinding tussen Amsterdam en de Westeinderplassen bij Aalsmeer.

Amstelveen
Amstelveen was een grote verrassing. Er zijn geen jacht- of passantenhavens in tegenstelling tot de buurgemeenten Amsterdam, Aalsmeer en Uithoorn. Meestal is er dan niet veel te doen. Maar aan de oostkant grenst Amstelveen aan de Amstel. In het deel tussen Amsterdam en Uithoorn ligt o.a. Ouderkerk aan de Amstel met een fantastisch horeca-aanbod. Aan de westkant grenst Amstelveen aan de Ringvaart, onderdeel van de Staande mastroute (en de Westeinderscheg). Aan de noordwestkant van Amstelveen ligt het Amsterdamse Bos, ook grondgebied van Amstelveen met ca. 5 miljoen bezoekers per jaar. Een recreatiegebied van bovenregionaal belang. Je kunt daar wandelen en fietsen, op de Bosbaan worden wedstrijden geroeid en in het bos kan je kano’s en waterfietsen huren. In het bos zit ook een grote kanovereniging, KV Frisia. In het centrum van Amstelveen ligt recreatieplas de Poel. Robby Nash, grondlegger van het hedendaagse windsurfen, bleek op de Poel surf-demonstraties te hebben gegeven. Vanaf de Poel loopt een voor sloepen bevaarbare verbinding, via de door vrijwilligers bedoende Koenensluis, naar de Nieuwe Meer vlak voor Amsterdam.

 

Verrassend was het zeker, teleurstellend ook. De staat van onderhoud van de vaarroutes in het Amsterdamse bos is door achterstallig onderhoud dramatisch. Een groot deel van de watergangen is door waterplanten, takken en bladeren onbevaarbaar geworden, zelfs voor kano’s. De waterkwaliteit is slecht, voldoet niet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) en zwemmen wordt afgeraden. Dat geldt ook voor de Poel, die op een aantal plaatsen als zeilplas inmiddels ook te ondiep is. Er is qua onderhoud dus een flinke inhaalslag nodig. Het gaat daarbij niet alleen over verantwoordelijkheden want iedereen onderkent de problemen. Het gaat over budget en prioriteiten om de recreatiemogelijkheden in de regio Amsterdam op orde te brengen. Dat betekent overleg met de beheerders: de Bosorganisatie Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam) en Hoogheemraadschap Rijnland.

Dit zijn natuurlijk ook kansen. Als het achterstallig onderhoud in het Amsterdamse Bos en op de Poel wordt weggewerkt, heeft Amstelveen en omgeving een uniek (water)recreatieaanbod. De Amstel en de Ringvaart zijn belangrijke doorgaande routes voor grotere boten met genoeg mogelijkheden om recreatief verder te ontwikkelen. Tijdens een vaartocht over de Amstel met de gemeente (SWOT) zijn allerlei kansen en (on)mogelijkheden besproken. Ondanks een tekort aan ligplaatsen en de te verwachten toename van de druk vanuit Amsterdam (gevolgen Nota Varen) is de fysieke ruimte voor grote boten echter beperkt. Aalsmeer (en het IJmeer) biedt die ruimte wel. Amstelveen zal uit moeten gaan van de eigen kracht en dat is de kleine watersport, kanoroutes en wonen aan bevaarbaar water in een prachtige omgeving. In samenwerking met de Toeristische Kanobond Nederland (TKBN) zijn allerlei kanomogelijkheden in Amstelveen in kaart gebracht. Daarmee is Amstelveen onderscheidend.

Aalsmeer
In tegenstelling tot Amstelveen is Aalsmeer een bekende watersportgemeente met de Westeinderplassen, 40 jachthavens en ca. 6.000 ligplaatsen. De Ringvaart loopt langs Aalsmeer en in dat gebied spelen allerlei ontwikkelingen die o.a. samenkomen in het project Westeinderscheg.

Westeinder rondvaart van www.visitaalsmeer.nl
Bron: www.visitaalsmeer.nl

Over de watersport in Aalsmeer is al veel geschreven. In overleg met de Stichting Aalsmeer en Westeinder Promotie (SAWP), Stichting de Bovenlanden Aalsmeer (SBA) en HISWA-Recron zijn kansen en knelpunten besproken. Het leverde voorstellen voor kanoverbindingen met Amstelveen, maar ook nieuwe kano- en sloepenroutes in Aalsmeer zelf. Aan centrale voorzieningen in Aalsmeer, zoals vuilwaterstations en bijvoorbeeld een trailerhelling viel ook e.e.a. te verbeteren.


Kaart met kansen in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en/of de Westeinderscheg
Blauw: kanoroutes , rood: sloepenroutes 

Beide visies zijn begin 2022 in behandeling bij de respectievelijke colleges van B&W. Streven is om ze voor de verkiezingen vast te stellen en budget voor uitvoering van voorgestelde maatregelen te reserveren.


DEEL DEZE PAGINA


Facebook Twitter Google+ Linkedin
Havenvisie voor de Waddenzee


Ontwikkelingen in de Waddenzee hebben jaren lang beleidsmatig op slot gezeten. Het is een kwetsbaar gebied, maar er was een toenemende vraag naar kwalitatief goede passantenplaatsen op de eilanden. Omdat in de havens onvoldoende plaats was, vielen boten buiten de haven droog of gingen voor anker. Dat was niet goed voor de natuur.Kansen waterrecreatie in Almere


Waterrecreatie Advies heeft een presentatie verzorgd in Almere over trends en ontwikkelingen. Daarna hebben de aanwezigen een SWOT en een WAPP-lijst opgesteld. In beleidsvisies wordt vaak gesproken over “motiveren”, “faciliteren”, “initiëren” en “stimuleren” zonder afspraken te maken over wie nu werkelijk wat gaat doen.Opmeer en de BRTN


Het dorpje Opmeer in Noord-Holland wilde graag een haventje voor ligplaatshouders en passanten. Het is een prachtig voorbeeld hoe dankzij het enthousiasme van de gemeente Opmeer, Recreatieschap Westfriesland en bewoners knelpunten worden opgelost en nieuwe DM routenetwerken ontstaan.Expert judgement vaarbewegingen Naarder- en Muidertrekvaart


In 2008 en 2010 werden wij door Grontmij betrokken bij mogelijke verbindingen vanaf de Naardertrekvaart bij Naarden naar het Gooimeer. In 2015 vroeg advies- en ingenieursbureau Tauw een expert judgement van het te verwachten recreatief gebruik. In 2016 volgde de Muidertrekvaart in opdracht van gemeente Gooise Meren.Onderzoek overlast waterplanten IJsselmeergebied


Dit onderzoek is via crowdfunding gefinancierd. Het rapport levert inzicht in de achtergronden van het probleem en op die manier belangrijke informatie voor het overleg tussen alle betrokkenenWatersport op de Haagse stranden


Waterrecreatie Advies heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de wensen van de gebruikers van het strand geïnventariseerd. Golfsurfers, windsurfers, kitesurfers, SUP-pers, kanoërs, catamaranzeilers en zwemmers komen graag naar de kust tussen Scheveningen en Kijkduin. Het is druk op het strand.Strategische visie watersport


De partijen in Waterfronts NL kregen opdracht een strategische visie te ontwikkelen voor de watersport(industrie) in het gebied tussen Frankrijk, België, Nederland en Engeland (deelnemers o.a. de gemeenten Hellevoetsluis, Vlissingen, Gent, Nieuwpoort, Duinkerken en Ramsgate). Bijzonder rapport over “onze buren” in de Kanaalregio.Haveninrichtingsplan voor Harlingen


In 2010 heeft Waterrecreatie Advies in opdracht van de gemeente Harlingen een inrichtingsplan voor de Noorderhaven, de Zuiderhaven en de Nieuwe Willemshaven opgesteld. Dit als uitwerking van de Havenvisie Wadden. In het Haveninrichtingsplan zijn voorstellen gedaan die inmiddels de realisatiefase naderen.Excursies, presentaties en beurzen


Onze eerste excursie was een vaartocht in 1996 op zoek naar locaties voor het ‘Aanlegplaatsenplan Randmeren’. Tegenwoordig organiseren wij geregeld excursies, geven wij presentaties over ontwikkelingen in de watersport en hebben met onze partners op beurzen gestaan in China, India en Dubai.Havenvisie Enkhuizen


De Havenvisie voor Enkhuizen is klaar. De WAPP-lijst zal als Actieprogramma met betrokkenen worden omgezet in een Uitvoeringsdocument.IJburg en projecten in en rond Amsterdam


In 1994 hebben wij met de brancheorganisaties HISWA, BBZ en Watersportverbond mogen reageren op de eerste plannen om een deel van IJmeer in te polderen. Liever niet, maar als de politiek anders besloot, dan geen polder zoals Flevoland, maar eilanden. Het werd IJburg, veel eilanden en een van de waterfronten van Amsterdam.Havens in Spakenburg


In 2000 heeft Waterrecreatie Advies samen met de gemeente Bunschoten een nota Recreatie en Toerisme opgesteld met als titel “Een deurkiek”. De nota was het begin van een langdurige samenwerking met de gemeente en een volledige herinrichting van het waterfront en de havens in Spakenburg.Kansen waterfronten gemeente Zederik


De gemeente Zederik ligt net onder de stad Utrecht en grenst aan de Lek en het Merwedekanaal. Waterrecreatie Advies kreeg opdracht de kansen voor de waterfronten van Meerkerk, Ameide en Lexmond in kaart te brengen.Samengaan waterrecreatie en natuur in de Oostelijke Vechtplassen


Waterrecreatie Advies en Arcadis brachten een advies uit over het samengaan van waterrecreatie en natuur. Dankzij een Gebiedsakkoord is ruim € 75 miljoen beschikbaar voor een integrale kwaliteitsimpuls.Routenetwerken in Zuid-Holland en vaarbewegingen op de Gouwe


Twee projecten in Zuid-Holland in 2019: Uitbreidingsmogelijkheden van het sloepennetwerk en vaarbewegingen van de recreatie- en beroepsvaart op de Gouwe werden in kaart gebracht.Automatisering 4 handbediende bruggen en een sluis in Gouda


De provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda hebben in 2020 opdracht gegeven aan Waterrecreatie Advies om onderzoek te doen naar de benodigde investeringen om de vaarverbinding tussen Gouda en de Reeuwijkse Plassen te verbeteren.Watersportzonering Zandvoort


In 2020 heeft de gemeente Zandvoort de nota Watersportzonering Zandvoort vastgesteld. De nota zou in 2021 worden geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Waterrecreatie Advies kreeg opdracht deze evaluatie uit te voeren.De Zelfbedieningsovertoom®


De eerste Zelfbedieningsovertoom® van Nederland is eind 2022 opgeleverd.Historie Zelfbedieningsovertoom


De ontwikkeling van de eerste ZelfbedieningsovertoomBreskens, hotspot voor zeezeilers


Het waterfront van Breskens gaat op de schop. Er komt een nieuwe visafslag en een visserijmuseum in de Handelshaven. De voormalige Vissershaven wordt ingericht als jachthaven. Bij de transformatie ontstaat ruimte voor ruim 400 woningen en appartementen. Verder krijgt Breskens een Zeezeilcentrum en wordt het een ‘Internationale hotspot voor zeezeilers’.Onderzoek naar 'end of life' boten in Nederland


De watersporter vergrijst en het vaargedrag verandert. Jongeren zijn minder snel geneigd een boot te kopen en dat heeft op termijn grote gevolgen voor de sector. Aan Waterrecreatie Advies is gevraagd hoe snel de ontwikkelingen gaan.Recreatievaart in de Bypass van Kampen


Bij veel neerslag en bijbehorende waterafvoer via de IJssel in combinatie met een harde een aanhoudende noordenwind dreigt de stad Kampen af en toe onder water te lopen. Het water kan niet goed afvloeien in de richting van het Ketelmeer. Er komt een bypass rond de stad, een buitenkans voor recreatief medegebruik.Elektrisch varen in Amsterdam


In opdracht van de gemeente Amsterdam, Programmabureau Luchtkwaliteit, heeft Waterrecreatie Advies onderzoek gedaan naar de rondvaart en recreatievaart in Amsterdam. In 2012 werden 24 rederijen geïnterviewd. Tijdens die interviews kwam ook de aandrijving aan de orde, de omschakeling van dieselmotoren naar elektrische aandrijving.Gevolgen windmolenpark Afsluitdijk voor de waterrecreatie


Windpark Fryslân BV heeft het voornemen om een windpark te realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk. Het windpark bestaat uit 89 turbines met een tiphoogte van 183 meter en ligt op 6,4 km uit de kust van Makkum. Waterrecreatie Advies bracht de gevolgen in kaart.Ruimte voor de Rivier in Wanssum (L)


Waterrecreatie Advies werd uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de haven in Wanssum. In opdracht van de provincie Limburg werd door DLG Regio Zuid in februari 2012 een ontwerpatelier georganiseerd. Om bij hoogwater de veiligheid te garanderen wordt de oude Maasarm gereactiveerd, dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven.Verdienmodel voor het rivierfront van Veessen


Waterrecreatie Advies heeft voor de gemeente Heerde een Verdienmodel gemaakt voor het rivierfront van Veessen. Het ging om een indicatieve onderbouwing van de financiële rentabiliteit van geplande en gewenste maatregelen in het waterfront. Was het voor een private partij aantrekkelijk om de haven met deelobjecten / voorzieningen te exploiteren?SWOT, kansen in Friesland, Overijssel en Zuid-Holland


In 2009 en 2010 heeft Waterrecreatie Advies voor het Friese Merenproject 20 watersportplaatsen “gekeurd”. Na forse investeringen in het routenetwerk moesten de bestedingen van de watersporters omhoog. Met de provincie, gemeenteambtenaren en stedenbouwkundigen werden vaartochten georganiseerd.Onderzoek vaargedrag watersporters


Tussen 2002 en 2008 heeft Waterrecreatie Advies vijf grote onderzoeken uitgevoerd onder passanten in het IJsselmeer en de Waddenzee (2002), Noordzee (2003), Randmeren en Flevoland (2006), Friesland (2007) en het Deltagebied (2008). Omdat de methodiek hetzelfde was, kunnen de vaargebieden met elkaar worden vergeleken.Muiden Watersportstad


Muiden is een bijzondere watersportplaats. Het Muiderslot en het Muizenfort, de Grote Zeesluis met terras waar menigeen genoten heeft van een kopje koffie, de gezellige restaurants, de charterschepen en de oudste watersportvereniging van Nederland (KNZ&RV, opgericht in 1847). Passanten gaan graag naar Muiden.Natura 2000, meer dan 40 opdrachten


In 2000 werd bijna al het water in Nederland aangewezen als Vogelrichtlijngebied en later als Natura 2000-gebied. Recreatie bleef mogelijk mitsdien het geen ‘significant negatieve effecten’ veroorzaakte. Passende beoordeling, instandhoudingsdoelen, NB-wet vergunningen, het beheerplan en de gedragscode, goed voor meer dan 30 opdrachten.Olympische Spelen in 2028


In 2006 heeft NOC*NSF een plan opgesteld om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren. In 2010 kreeg Waterrecreatie Advies opdracht van de gemeente Den Haag een ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) op te stellen “indien Scheveningen zich kandidaat zou stellen als locatie voor het Olympisch zeilevenement".Ruimte voor de Rivier


Projecten rond het onderwerp Ruimte voor de Rivier: haven Wanssum, Bypass Kampen, Deventer buitendijks, Rivierfront VeessenCapaciteit en gebruik zelfbedieningsluis bij de Krijgsman in Muiden


In 2020 heeft Waterrecreatie Advies een advies geschreven over de werking, bediening en capaciteit van de zelfbedieningssluis tussen woonwijk de Krijgsman in Muiden en de Muidertrekvaart.Capaciteit van de Amsterdamse Poortbrug in Muiden


Realisatie van de nieuwe woonwijk de Krijgsman en renovatie van de oude sluis betekent dat je met een sloep de wijk in kan varen. Veel woningen krijgen een eigen ligplaats voor de deur. De boten van de nieuwe bewoners kunnen via de Muidertrekvaart overal naartoe.Een keersluis of schutsluis voor Strandeiland op IJburg


Een van de laatste eilanden van de wijk IJburg bij Amsterdam in het IJmeer is Strandeiland. Het plan was om in het eiland een grote jachthaven aan te leggen achter een schutsluis.